חידוש

בחירת סדר קטגוריות טיפולים

על ידי גרירת קופסאות קטגוריות הטיפולים והזזתן בחלון “הגדרת תורים” ניתן לשנות את סדר תצוגת הקטגוריות בקביעת תורים מרחוק ובחלון קביעת תור ביומן.

פעולת גרירת הקופסאות מתבצע על ידי לחיצה ממושכת על הקופסה והזזתה למקום הרצוי.