תשלום כללי

שלב 1

לוחצים על CTRL + ↑ כאשר נמצאים ביומן

שלב 2

חלונית החייוב תיפתח ומשם ניתן לחייב לקוחות על מוצרים

נושאים זהים: