חידוש

הוספת הפסקות קבועות לעובדים

הפסקות קבועות:
הוסיפו לכם ולעובדים שלכם הפסקות קבועות לשעות וימי העבודה שלכם.

יצרנו מערכת הפסקות גמישה ודינמיט שנותנן לעסק שלך את האפשרות להוסיף הפסקות

לפי עובד, לפי יום ואפילו מספר הפסקות באותו היום.

סרטון: