הפעלה או ביטול התזכורות עבור הלקוחות

שלב 1

כדי להפעיל או לבטל את התזכורות עבור הלקוחות צריך להיכנס ל"הגדרות" >>> "עסק" בתפריט מצד ימין ואז שוב עסק בתפריט למעלה.

שלב 2

לבחור את סוג התזכורת.

שלב 3

ללחוץ על המתג העליון כדי להפעיל או להפסיק את התזכורות האוטומטיות.