הפעלה וכיבוי תורים מרחוק

שלב 1

ניכנס ל"הגדרות" >> "תורים" >> "תורים מרחוק"
ובשורה הראשונה שמופיעה בהגדרות תורים מרחוק אפשר להדליק או לכבות את קביעת התורים באפליקציה.