הרשאות כניסה לעובדים

שלב 1

נכנסים ל"הגדרות" >> "עסק" >> לאחר מכן נבחר בעובד הרצוי וניכנס ל"עריכה" שלו.

שלב 2

כאן נוכל להגדיר הרשאות שונות לעובד/ת:

הרשאות מנהל - גישה מלאה למערכת (כניסה לדוחות וסטטיסטקה נדרשת סיסמה נוספת)
קביעת תורים - גישה ליומן תורים של אותו/ה עובד/ת עם יכולת קביעת תורים עצמאית (רק לעצמו/ה).
*ללא הרשאות* - אם לא מסמנים אף הרשאה לעובד/ת תהיה גישה אך ורק ליומן האישי וללא יכולת לקבוע עצמאית.