הפעלה מחדש של הזיהוי שיחה

שלב 1

כשהזיהוי שיחה לא קופץ אנו נעשה את השלבים הבאים: נפתח את תפריט החיפוש ב"התחל" ונרשום "YALV" ונפתח את התוכנה שנקראת ככה עם סמל של זכוכית מגדלת.

שלב 2

בתוכנה נלחץ על open file.

שלב 3

ואז נבחר בphone modem listener שאמור להיות כבר בבחירות.

שלב 4

אם פתחנו נכון זה ייראה כך.

שלב 5

שוב נלך לחיפוש שליד ה"התחל" ונרשום services ונבחר בתוכנה עם גלגל השיניים בעברית אלה "הרשאות".

שלב 6

לאחר שפתחנו אותם נחפש את הkavanu phone modem listener , ונעשה לו STOP ואז START.

שלב 7

נחזור לYALV ונלחץ על רענן- REFRESH.

שלב 8

נוודא שבאחת מהשורות האחרונות שמסומנות בירוק יש "הצלחת חיבור" - Connection Success.

נושאים זהים: