חיבור מגירת כסף למדפסת תרמית

שלב 1

יש למצוא את כבל הטלפון שיוצא ממגירת הכסף ולחבר אותו לכניסה המתאימה מאחורי המדפסת

*אם אין כבל טלפון שיוצא מהמגירה אז כנראה מדובר במגירה שאינה תומכת ביכולת זו

נושאים זהים: