חיפוש לקוחות לפי מספר טלפון

שלב 1

בתפריט מצד ימין נכנסים ל"מאגרים" -- "לקוחות" ובשורת החיפוש רושמים את מספר הטלפון של הלקוח הרצוי