שלב 1

תמצאו את התור שברצונכם לסגור, לחצו על צידו השמאלי את התור ביומן ובחרו באפשרות "תשלום".

שלב 2

בחלונית התשלום שתיפתח לכם בחרו באפשרות ה"סגירה ללא תשלום" (שימו לב לכתוב, סגירה ללא חיוב תשמור את הפרטים במערכת לטובת דוחות וסטטיסטיקה אבל לא יחוייב את הלקוח ולא תצא חשבונית.

שלב 3

לאחר האישור הפרטים יישמרו ובאחריותכם לשמור את קבלות התשלום של הלקוח שאותו חייבתם בכל צורה שראיתם לנכון.

נושאים זהים: