סגירת טיפול על חשבון הבית (פינוק)

שלב 1

אם ברצונך לסגור טיפול ללא תשלום (לתת על חשבון הבית) צריך למצוא את הטיפול הרצוי וללחוץ "תשלום".

שלב 2

ללחוץ על "פינוק".

שלב 3

ואחרי שמאשרים את הפעולה תור זה ייסגר ללא תשלום ויסומן כ-"על חשבון הבית"