חידוש

עיצוב חדש לסטטוסים של התור

עיצוב חדש וברור יותר לסטטוסים של התורים:
ימי הולדת, תזכורות, תשלום, חובות, לקוח הגיע ועוד…

התור נקבע

לקוח/ה אישר/ה הגעה

נשלחה תזכורת עבור התור ללקוח/ה

ללקוח/ה יש יום הולדת

תור שולם במלואו

תור שולם חלקית

תור נסגר דרך מנוי

תור נסגר בחוב

התור נסגר על חשבון הבית

לקוח/ה הגיעה

לקוח/ה התחיל/ה טיפול

לקוח/ה סיים/ה טיפול