עריכת דוח שעות עבודה של עובד

שלב 1

בשביל לערוך את שעות העבודה של עובד אנחנו נלך לתפריט בצד ימין ונבחר בדוחות>>> שעות עבודה, למעלה נחבר בעובד הרצוי ואז בתאריכים שנרצה לשנות ולבסוף נלחץ על "הפק דוח".

שלב 2

נמצא את התאריך המבוקש ובאותה שורה מצד שמאל נבחר ב"עריכה", נערוך לפי השינויים שצריך ולבסוף נלחץ על "שמור".

נושאים זהים: