עריכת מוצרים (לא כמות במלאי)

שלב 1

על מנת לערוך מוצרים במערכת (מחיר, שם וכד') לוחצים על "מאגרים" ואז "מלאי" בתפריט מצד ימין.

שלב 2

מחפשים את המוצר הרצוי בשורת חיפוש בחלק העליון של הדף.

שלב 3

לוחצים על המוצר הרצוי, עורכים ושומרים.