עריכת סוגי טיפולים

שלב 1

נכנסים בתפריט בצד ימין ל - "הגדרות" >> "תורים"

שלב 2

לוחצים על שם הטיפול ויפתחו לכם כל הגדרות הטיפול/שירות

שלב 3

כאן נוכל לערוך שם טיפול/שירות, מחיר, זמן, קטגוריה ואיזה מן העובדים יודעים לבצע את אותו טיפול/שירות.
*שימו לב שאפשר להגדיר זמן ומחיר שונה לכל עובד ע"י לחיצה על "מחיר/זמן שונה לכל עובד"

נושאים זהים: