עריכת פרטי העובד

שלב 1

בתפריט מצד ימין נכנסים ל"הגדרות" -- "עסק", בוחרים את הלקוח שברצוננו לערוך לו פרטים ולוחצים על הכפתור "עריכה"

שלב 2

בחלון שנפתח מעדכנים את כל הפרטים הרצויים ולוחצים על כפתור "עריכה"