פיצול תור

שלב 1

פיצול תור נועד למקרים שנקבעים כמה טיפולים לאותו התור, לדוגמא אם נקבעו 2 טיפולים של חצי שעה לאותו התור אז במקום תור אחד של שעה שבו דחופים 2 טיפולים זה ייקבע 2 טיפולים צמודים אחר אחרי השני של חצי שעה לשם הסדר והנוחות.

שלב 2

אחרי שמצאתם את הזמן מתאים ביומן, קבעו את התור שלכם כמו כל תור רגיל ואת הטיפולים המרובים פשוט תסמנו אחר אחרי השני והם ייכנסו אוטומטית לחישוב.

שלב 3

לאחר שקבעתם התור יופיע ביומן בצורה מסודרת וברורה.

נושאים זהים: