עריכת שעות עבודה בתאריכים חריגים

שלב 1

כדי לקבוע\לערוך תאריך מיוחד עליך להיכנס "להגדרות">>"עסק" בתפריט מצד ימין.

שלב 2

לבחור את העובד הרצוי וללחוץ על "ימים ושעות עבודה".

שלב 3

לחצו על "תאריכים חריגים".

שלב 4

תוסיפו בעזרת ה"+" תאריך חריג חדש שבו תוכלו לקבוע אם העובד עובד או לא עובד בתאריך והשעות שהוזנו.

נושאים זהים: