קביעת תורים אישיים

שלב 1

לוחצים פעמיים על היום והשעה הרצויים ביומן תורים (לחיצה ארוכה בנייד) ובוחרים "תור אישי"

שלב 2

בוחרים כותרת, תאריך התחלה, שעת התחלה, תאריך סיום, שעת סיום ולבסוף לוחצים על "קבענו".
(ניתן גם להוסיף הערה על התור שגם יופיע ביומן)

**תור אישי חוסם את התאריכים והשעות שנבחרו באפליקציה לזימון תורים מרחוק.

שלב 3

עכשיו יהיה ניתן לראות את התור ביומן (בצבע סגול בהיר) - ניתן לערוך אותו ע"י לחיצה על התור עצמו.