חידוש

תשלום מהיר מהיומן

כדי לעשות תשלום מהיר מהיומן או תשלום ללא תור לוצים:

Ctrl + ↑ על המקלדת

המסך הבא ייפתח: