שינוי סדר עובדים ביומן

שלב 1

נכנסים ל"הגדרות" -- "עסק". בוחרים לשונית בשם "יומן" ומשנים את הסדר עובדים על ידי גרירה