שליחת הודעת שיווק ללקוחות

שלב 1

ללחוץ על "שיווק" בתפריט הימני

שלב 2

לסנן את הלקוחות בהתאם לצרכים שלך בשורת סינון למעלה

שלב 3

נסחו את ההודעה שלכם

שלב 4

לשלוח הודעת בדיקה כדי לוודא שהיא אכן עובדת

שלב 5

ללחוץ על "שלח לקבוצה" כדי לשלוח לכל הלקוחות שבחרת

נושאים זהים: