קטגוריות
שאלות נפוצות ותשובות שיווק

הודעת שיווק

קטגוריות
יומן תורים שאלות נפוצות ותשובות

קביעת תור

קטגוריות
קופה ותשלומים שאלות נפוצות ותשובות

סגירה ללא חיוב

קטגוריות
יומן תורים שאלות נפוצות ותשובות

העתקה\שכפול תור

קטגוריות
קופה ותשלומים שאלות נפוצות ותשובות

זיכוי/ביטול עסקה

קטגוריות
יומן תורים קופה ותשלומים שאלות נפוצות ותשובות

סגירת טיפול על חשבון הבית (פינוק)

קטגוריות
הגדרות עסק/עובדים שאלות נפוצות ותשובות

הפעלה או ביטול התזכורות עבור הלקוחות

קטגוריות
יומן תורים מאגרים שאלות נפוצות ותשובות

ייצוא היסטוריית טיפולים

קטגוריות
מאגרים שאלות נפוצות ותשובות

ייצוא רשימת תורים ללקוח ספציפי

קטגוריות
הגדרות עסק/עובדים שאלות נפוצות ותשובות

עריכת שעות עבודה בתאריכים חריגים