פתיחת משתמש

  פרטי לקוח:  פרטי בית העסק


  סוג עוסק

  רשימת טיפולים
  נא לרשום בשורות נפרדות את רשימת הטיפולים של העסק (כולל זמן בדקות ומחיר):

  ימים ושעות עבודה
  נא לרשום בשורות נפרדות את רשימת הטיפולים של העסק (כולל זמן בדקות ומחיר):

  שעת פתיחה

  שעת סגירה

  א'

  ב'

  ג'

  ד'

  ה'

  ו'

  ש'