מידע חשוב

התקנת מוצרים נלווים נעישים באופן עצמאי ותמיכה מרחוק (טלפוני) ע”י נציג מטעמינו.

שירות לקוחות

א’ – ה’ | 09:00-18:00
ו’, ש’ וחגים | סגור

  פרטי המזמין/ה:  מוצרים:

  שימו לב!

  • התקנת המוצרים נעשית באופן עצמאי ותמיכה מרחוק (טלפוני) ע"י נציג מטעמינו בשעות העבודה.

  • מוצרים שהותקנו במחשבים שמערכת הפעלתם אינה Windows לא יהיו זכאים לתמיכה.

  • בכדי שמגירת הכסף תיפתח באופן אוטומטי יש צורך במדפסת בבית העסק.

  • לכל הזמנה יש תוספת משלוח + התקנה (התקנה מרחוק ע"י נציג טלפוני) של 50.00 ש"ח.

  • זמן משלוח ממוצע: 3-7 ימי עסקים (זמני משלוח עלולים להשתנות עקב חגים, מלאי או כל השפעה חיצונים אשר מחוץ לשליטתינו).

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.

  • לקריאת תנאי השימוש למוצרים נלווים ליחצו כאן.

  שירות לקוחות

  התקנת מוצרים נלווים נעישים באופן עצמאי ותמיכה מרחוק (טלפוני) ע”י נציג מטעמינו.

  א’ – ה’ | 09:00-18:00
  ו’ | 10:00-13:00
  ש’ | סגור

  תנאי שימוש במוצרים נלווים לעסק

  1. ידוע לי כי תקופת האחריות לחומרה היא ל- 12 חודשים ברכישת המכשיר.
  2. הנני מתחייב להגן על המכשיר בכל אמצעי שיידרש לשם שמירה על שלמות ותקינות המכשיר ולהפעילו על פי הוראות החברה, כפי שינתנו מעת לעת, לרבות:
   1. יש להימנע מחיבור נוסף למכשירים מופעלי מנוע או גוף חימום בסביבת העבודה של המכשיר, העלולים לגרום נזק לתקינות המכשיר, ולפיכך תפוג אחריות החברה למכשיר.
   2. ידוע לי כי החברה לא תהיה אחראית המקרה של אובדן, ו/או היזק ו/או שימוש בלתי סביר במכשיר לרבות חדירת נוזלים, שריפה, בעיות במערכת החשמל, חבלה או הזנחה.
   3. .תיקון מכשיר קיים יבוצע לאחר בדיקה ואבחון מרחוק, מקרים אשר אינם באחריות יתומחרו בהתאם למחירון פנימי המתעדכן מעת לעת.
   4. מכשיר שבוצעה בו הפעלה ראשונית באתר הלקוח או מכשיר שאינו באריזתו המקורית ייחשב כמכשיר משומש לכל דבר ועניין.
    החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לזכות מכשיר משומש כהגדרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. תנאי הסכם זה תקפים אך ורק לאחר אישורה של החברה, אשר שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תנאי הסכם זה ובכך להביא לביטולו. כמו כן, תהיה החברה רשאית להביא ההתקשרות לסיומה בהודעה בכתב שתינתן לפחות 14 ימי עסקים מראש מכל סיבה שהיא ובלי לנמק.
  4. החברה תגבה את התשלומים המגיעים לה, לרבות דמי ביטול ודמי נזק, על פי הסכם זה ללא הודעה מוקדמת ללקוח בכל אמצעי תשלום שסוכם. החברה רשאית לקזז התשלומים המגיעים לה ו/או הוצאות מכל סכום מכל מקור שהוא.
  5. ברור כי החברה רשאית לסרב תמיכה ושירות בגין אי פירעון של חוב כלשהוא, והנני מוותר על כל טענה כלשהיא בשל כך כלפי החברה.
  6. הדין הישראלי בלבד יחול על הסכם זה והסמכות השיפוטית המקומית נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד.