טוען...

מדיניות פרטיות

 1. חברת מה קבענו בע"מ ("החברה" או "קבענו") מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. לכן,  קבענו עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמשים ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המשתמשים. המדיניות המובאת להלן מתארת את הדרכים בהן החברה אוספת, שומרת, משתמשת ומגינה על פרטיהם האישיים של המשתמשים בה. כאשר תירשם או תשתמש באפליקציה, שירותים או כל תוכנה, טכנולוגיה או פונקציונאליות אחרת המוצעים על ידי החברה באמצעות האפליקציה, אתר האינטרנט של החברה ("האתר"), או בכל דרך אחרת (להלן יחד: "שירותי קבענו"‏) אתה מקבל מדיניות זו ומסכים לאיסוף מידע, שמירה ושימוש בו כאמור. אנו רשאים לשנות מדיניות זו בכל עת על-ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. במידה ותמשיך להשתמש בשירותי קבענו לאחר התיקונים, תיחשב כמי שהסכים במפורש לכל התיקונים שבוצעו במדיניות זו.

   

 2. האופן שבו אנו אוספים פרטים אודותיך
  קבענו אוספת ממשתמשיה בין היתר פרטי התקשרות (שם, ת.ז./ח.פ., כתובת, דוא"ל, טלפון), פרטי חיוב (כרטיס אשראי), פרטים על חשבונות ברשתות החברתיות (גוגל/פייסבוק וכו'), תחום עיסוק, דיווחי שעות עבודה, פרטי טיפולים אשר ניתנו ללקוחות, עלותם וכו'. המידע הנ"ל יישמר במאגר המידע של החברה. שים לב, כי אינך מחויב על פי חוק למסור לנו את המידע או כל חלק ממנו, אך בלעדיו לא נוכל לספק לך את שירותי קבענו.

  לפני שנתיר לך להשתמש בשירותי קבענו, אנו עשויים לדרוש ממך לספק פרטים נוספים בהם נוכל להשתמש כדי לאמת את זהותך או כתובתך, או לשם ניהול סיכונים, כגון תאריך לידה, מספר תעודת זהות, לאום, עותק של צ'ק המונפק ע"י הבנק בו מתנהל חשבונך, וכל פרט מזהה אחר. אנו עשויים גם להשיג פרטים אודותיך מצד שלישי, כגון שירותי נתוני אשראי ושירותי אימות זהות.

  בנוסף, כאשר תשתמש בשירותי קבענו, אנו נאסוף פרטים לגבי העסקאות שלך ופעילויותיך האחרות באתר שלנו או בשימוש בשירותי החברה, ואנו עשויים לאסוף פרטים לגבי המחשב או מכשיר גישה אחר שלך לשם מניעת הונאות.

   

 3. שימוש במידע של לקוחותיך
  מתן שירותי קבענו מחייב איסוף ו/או עיבוד ו/או אחסון מידע על לקוחותיך, ובכלל זה שם מלא, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, טלפון, מין, פרטי חשבונות גוגל ופייסבוק, כיצד הגיעו אליך (כלומר, האם הופנו ועל ידי מי), פרטי כרטיס הצבע ו/או כרטיס אחר המנוהל על שמם על ידך, פרטי טיפולים ו/או רכישות אשר בוצעו על ידם ופרטים אודות התשלום ("מידע הלקוחות").

  ידוע לך כי החברה הינה בגדר "מחזיק" מאגר מידע בלבד בכל הקשור למידע הלקוחות, וכי כבעל מאגר המידע של מידע הלקוחות, חלות עליך חובות מסוימות הקבועות בחוקי הגנת הפרטיות, לרבות לעניין רישום וניהול מאגר, שמירת ואבטחת המידע, דיוור, קבלת הסכמת לקוחותיך וכו'. שים לב, כי החובות האמורות לעיל הינן באחריותך הבלעדית וכי שירותי קבענו ניתנים לך בין היתר תחת ההנחה כי הינך עומד בכל הוראות החוק הרלוונטיות.

  נבהיר כי השימוש במידע הלקוחות יתבצע על ידי קבענו אך ורק לצורך מתן השירות לך, לא יועבר ללקוחות אחרים של קבענו, ולא ייעשה בו שימוש לצורך מתן שירותי קבענו ללקוחות אחרים. 

   

 4. האופן שבו אנו משתמשים בקובצי cookie‏
  כאשר אתה ניגש לאתר או עושה שימוש כלשהו בשירותי קבענו, אנחנו, או חברות שאנו שוכרים לצורך מעקב אחר אופן השימוש באתר שלנו, עשויים להציב במחשב שלך או בטלפון הנייד שלך קבצי נתונים קטנים המכונים "קבצי cookie‏".

  אנו מקודדים את קובצי ה-cookie‏ שלנו כך שרק אנחנו יכולים לפענח את הפרטים השמורים בהם. אתה רשאי לסרב להצבת קובצי ה-cookie‏ שלנו אם הדפדפן שלך מאפשר זאת, אולם פעולה זו עלולה לשבש את השימוש באתר ו/או בשירותי קבענו.

  כמו כן אנו, וספקי השירותים שלנו, משתמשים בקובצי cookie לצורך התאמה אישית של השירותים, התוכן והפרסום שלנו, למדידת האפקטיביות של קידום מכירות ולשיפור האימון והאבטחה.

   

 5. האופן שבו אנו מגנים על פרטים אישיים ושומרים אותם
  אנו שומרים ומעבדים את הפרטים האישיים במרכזי לקוחות ותפעול שונים ברחבי העולם כאשר מחשבי החברה מתארחים בחוות השרתים של חברת Google. אנו משתמשים באמצעי הגנה על מחשבים, כגון חומות אש, ומתירים גישה לפרטים אישיים אך ורק לאותם עובדים הזקוקים להם לצורך ביצוע תפקידם במסגרת העבודה. שים לב, כי על אף שאנו משקיעים מאמצים רבים בהגנה על פרטים אישיים, מאמצים אלו אינם מקנים ביטחון מוחלט מפני שימוש ו/או חדירת גורמים בלתי מורשים, וכי אנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מחדירה כאמור. 

   

 6. האופן שבו אנו משתמשים בפרטים האישיים שאנו אוספים
  אנו מבצעים איסוף של פרטים אישיים על מנת לספק לך את שירותי קבענו; להקנות לך חוויית שימוש בטוחה, חלקה, יעילה ומותאמת אישית; לספק תמיכה בשירותי החברה; לעבד עסקאות ולשלוח הודעות אודות העסקאות שלך; ליישב מחלוקות, לגבות עמלות ולפתור בעיות; למנוע פעילויות שעלולות להיות אסורות או בלתי-חוקיות, וכן לאכוף את הסכם המשתמש שלנו; להתאים אישית, למדוד ולשפר את השירותים שלנו ואת התוכן והעיצוב של האתר שלנו; להגיש שיווק ממוקד ועדכון לגבי שירותים והצעות מיוחדות בהתבסס על העדפות הצריכה שלך; להתקשר איתך בהודעות הקשורות לשירותים; לעמוד בחוק ו/או תקנות ו/או הוראות רגולטוריות אחרות החלות עלינו; וכן לצרכים דומים נוספים.

   

 7. האופן שבו אנו משתפים צדדים אחרים בפרטים אישיים
  אנו עשויים לשתף פרטים אישיים שלך עם גורמים שלישיים כדוגמת חברות הנותנות שירותי אשראי, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי, שב"א,  מס"ב, בנקים וכיוצ"ב, כדי לספק תוכן, מוצרים או שירותים משותפים, לסייע בגילוי ומניעה של פעילות בלתי-חוקית או הפרה פוטנציאלית של המדיניות שלנו, וכדי להנחות החלטות לגבי מוצרים, שירותים ותקשורת שלהן.

  כמו כן אנו עשויים לשתף פרטים אישיים שלך עם ספקי שירותים על-פי חוזה שמסייעים לנו בחלקים מסוימים של פעילותנו העסקית (מניעת הונאה, פעילויות גבייה, שיווק, שירותי טכנולוגיה). החוזים שלנו מכתיבים שספקי שירותים אלה יעשו שימוש בפרטים שלך אך ורק בקשר לשירותים שהם מבצעים עבורנו ולא לתועלתם האישית.

  היה והחברה תבצע הליך של מיזוג או קניה/רכישה על ידי תאגיד אחר, אנו נדרוש שהגוף המשולב החדש יפעל על-פי מדיניות פרטיות זו בכל הקשור לפרטים האישיים שלך.

  אנו עשויים לשתף פרטים אישיים שלך עם גופי אכיפת חוק, פקידי ממשלה או צד שלישי אחרים במקרים הבאים: 
   • כאשר קיבלנו את הסכמתך המפורשת לחשוף מידע זה;
   • כאשר אנו מחויבים לעשות זאת בתוקף הזמנה לבית-דין, צו של בית-משפט או הליך משפטי דומה;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
   • כאשר אנו נדרשים לעשות כך כדי לציית לדרישות החוק או כללים של איגוד כרטיסי אשראי;
   • מכוח שיתוף פעולה עם חקירה שמנוהלת על-ידי גוף העוסק באכיפת החוק;
   • ככל שאנו סבורים בתום לב שגילוי הפרטים האישיים נחוץ על-מנת למנוע פגיעה פיסית או הפסד
    כספי, על-מנת לדווח על חשד לפעילות בלתי-חוקית, או על-מנת לבדוק הפרות של הסכם המשתמש שלנו;

     

 8. הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש לחברה ייאגרו במאגרי המידע של החברה וייעשה בהם שימוש למתן השירות, תוך התאמתו לצורכי המשתמש באתר זה.

   

 9. שימוש בפרטים הנמסרים בעת הרישום והשימוש באתר, ייעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

   

בכל שאלה ו/או פנייה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות את החברה בדואר אלקטרוני [email protected]